End of Eternity

Vitajte na konci Modrého nekonečna

To, čo som napísal

Niečo, na čo som došiel počas svojho doterajšieho života. Pravdepodobne to mohol povedať aj niekto iný, ale toho si už nie som vedomý. Len jednu vec som doplnil z jedného anime, lebo to dopĺňalo význam podľa ostatných.

"Dobro ani zlo, temná ani svetlá strana neexistujú. Všetko je len ľudská sebeckosť; fikcia tvorená našou identitou - obsahom našich znalostí."
"Ten, kto sám rozhodne kedy zomrie, je nesmrteľný."
"Skrz spomienky môžeš vidieť všetko. Ak sú ale neúplné, uvidíš len to, čo si videl predtým, len v inom svetle."
"Nesúď človeka, lebo nikdy o ňom nemáš všetky informácie. Preto ani nesúď sám seba na základe informácií o inom človekovi, lebo výsledok nemusí súhlasiť s tým, čo je skutočnosť."
"Človek je ako Angličan, aj on píše Ja s veľkým písmenom."
"Ak si sám, nemáš svoj tieň, a ani ním nie si. Si boh, a zároveň si najpriemernejší človek na svete"